Turkiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table des matières
Fihrist
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des figures
Figürler Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des tables
Tablolar Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Annexe
Ek / İlave
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossaire
Terimler Sözlüğü
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliographie
Kaynakça
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
İndeks / Endeks / Katalog
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet