Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table des matières
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des figures
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des tables
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Annexe
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossaire
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliographie
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet