Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table des matières
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des figures
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des tables
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Annexe
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossaire
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliographie
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet