Portugisiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table des matières
Índice
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des figures
Lista de figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des tables
Lista de tabelas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Annexe
Apêndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossaire
Glossário
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliographie
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Índice
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet