Kinesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table des matières
目录
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des figures
图表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des tables
数表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Annexe
附录
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossaire
术语表
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliographie
参考书目
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet