Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table des matières
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des figures
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des tables
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Annexe
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossaire
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliographie
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet