Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table des matières
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des figures
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des tables
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Annexe
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossaire
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliographie
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet