Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Sisällysluettelo
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Kuvaluettelo
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Taulukkoluettelo
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liitteet
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Sanaluettelo
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Hakemisto
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet