Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Sisällysluettelo
Obsah
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Kuvaluettelo
Seznam hodnot
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Taulukkoluettelo
Seznam tabulek
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liitteet
Příloha
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Sanaluettelo
Glosář
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Seznam pramenů/Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Hakemisto
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet