Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Sisällysluettelo
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Kuvaluettelo
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Taulukkoluettelo
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liitteet
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Sanaluettelo
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Hakemisto
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet