Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Sisällysluettelo
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Kuvaluettelo
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Taulukkoluettelo
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liitteet
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Sanaluettelo
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Hakemisto
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet