Rumänska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Sisällysluettelo
Cuprins
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Kuvaluettelo
Lista figurilor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Taulukkoluettelo
Lista tabelelor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liitteet
Anexă
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Sanaluettelo
Glosar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Hakemisto
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet