Polska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Sisällysluettelo
Spis treści
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Kuvaluettelo
Wykaz danych
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Taulukkoluettelo
Wykaz tabel
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liitteet
Aneks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Sanaluettelo
Słowniczek
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Hakemisto
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet