Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Sisällysluettelo
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Kuvaluettelo
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Taulukkoluettelo
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liitteet
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Sanaluettelo
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Hakemisto
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet