Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Sisällysluettelo
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Kuvaluettelo
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Taulukkoluettelo
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liitteet
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Sanaluettelo
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Hakemisto
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet