Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Sisällysluettelo
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Kuvaluettelo
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Taulukkoluettelo
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liitteet
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Sanaluettelo
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Hakemisto
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet