Turkiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Enhavtabelo
Fihrist
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Figuroj
Figürler Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Tabloj
Tablolar Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apendico
Ek / İlave
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosaro
Terimler Sözlüğü
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografio
Kaynakça
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indekso
İndeks / Endeks / Katalog
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet