Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Enhavtabelo
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Figuroj
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Tabloj
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apendico
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosaro
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografio
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indekso
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet