Svenska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Enhavtabelo
Innehållsförteckning
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Figuroj
Lista av figurer
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Tabloj
Tabellförteckning
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apendico
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosaro
Ordlista
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografio
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indekso
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet