Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Enhavtabelo
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Figuroj
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Tabloj
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apendico
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosaro
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografio
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indekso
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet