Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Enhavtabelo
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Figuroj
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Tabloj
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apendico
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosaro
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografio
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indekso
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet