Rumänska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Enhavtabelo
Cuprins
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Figuroj
Lista figurilor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Tabloj
Lista tabelelor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apendico
Anexă
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosaro
Glosar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografio
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indekso
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet