Portugisiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Enhavtabelo
Índice
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Figuroj
Lista de figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Tabloj
Lista de tabelas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apendico
Apêndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosaro
Glossário
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografio
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indekso
Índice
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet