Koreanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Enhavtabelo
목차
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Figuroj
인물 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Tabloj
표 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apendico
부록
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosaro
어휘 사전
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografio
관계 서적 목록
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indekso
인덱스 (색인)
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet