Japanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Enhavtabelo
目次
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Figuroj
統計の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Tabloj
表の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apendico
付録
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosaro
用語解説
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografio
参考文献一覧
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indekso
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet