Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Enhavtabelo
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Figuroj
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Tabloj
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apendico
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosaro
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografio
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indekso
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet