Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Enhavtabelo
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Figuroj
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Tabloj
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apendico
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosaro
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografio
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indekso
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet