Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table of Contents
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Figures
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Tables
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossary
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliography
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet