Tyska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table of Contents
Inhaltsverzeichnis
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Figures
Abbildungsverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Tables
Tabellenverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Anhang
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossary
Glossar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliography
Literaturverzeichnis
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet