Turkiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table of Contents
Fihrist
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Figures
Figürler Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Tables
Tablolar Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Ek / İlave
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossary
Terimler Sözlüğü
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliography
Kaynakça
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
İndeks / Endeks / Katalog
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet