Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table of Contents
Obsah
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Figures
Seznam hodnot
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Tables
Seznam tabulek
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Příloha
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossary
Glosář
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliography
Seznam pramenů/Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet