Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table of Contents
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Figures
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Tables
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossary
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliography
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet