Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table of Contents
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Figures
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Tables
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossary
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliography
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet