Rumänska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table of Contents
Cuprins
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Figures
Lista figurilor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Tables
Lista tabelelor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Anexă
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossary
Glosar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliography
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet