Portugisiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table of Contents
Índice
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Figures
Lista de figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Tables
Lista de tabelas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Apêndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossary
Glossário
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliography
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Índice
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet