Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table of Contents
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Figures
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Tables
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossary
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliography
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet