Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table of Contents
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Figures
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Tables
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossary
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliography
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet