Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indholdsfortegnelse
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figuroversigt
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabelliste
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendiks
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordliste
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet