Tyska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indholdsfortegnelse
Inhaltsverzeichnis
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figuroversigt
Abbildungsverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabelliste
Tabellenverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendiks
Anhang
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordliste
Glossar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Literaturverzeichnis
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet