Turkiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indholdsfortegnelse
Fihrist
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figuroversigt
Figürler Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabelliste
Tablolar Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendiks
Ek / İlave
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordliste
Terimler Sözlüğü
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Kaynakça
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
İndeks / Endeks / Katalog
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet