Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indholdsfortegnelse
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figuroversigt
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabelliste
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendiks
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordliste
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet