Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indholdsfortegnelse
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figuroversigt
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabelliste
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendiks
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordliste
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet