Rumänska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indholdsfortegnelse
Cuprins
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figuroversigt
Lista figurilor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabelliste
Lista tabelelor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendiks
Anexă
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordliste
Glosar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet