Portugisiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indholdsfortegnelse
Índice
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figuroversigt
Lista de figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabelliste
Lista de tabelas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendiks
Apêndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordliste
Glossário
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Índice
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet