Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indholdsfortegnelse
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figuroversigt
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabelliste
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendiks
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordliste
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet