Franska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indholdsfortegnelse
Table des matières
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figuroversigt
Liste des figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabelliste
Liste des tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendiks
Annexe
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordliste
Glossaire
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Bibliographie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet