Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indholdsfortegnelse
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figuroversigt
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabelliste
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendiks
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordliste
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet