Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet