Turkiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
Fihrist
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
Figürler Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
Tablolar Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
Ek / İlave
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
Terimler Sözlüğü
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
Kaynakça
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
İndeks / Endeks / Katalog
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet