Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

فهرس المحتويات
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الأشكال
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
قائمة الجداول
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ملحق
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
مسرد المصطلحات
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
ببليوغرافيا
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
فهرس الموضوعات
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet